Metodik

Projektet syftar till att minska mängden byggskador genom att förbättra en organisations kvalitetskultur. Metoden som används ska förändra beteenden, ageranden och motivation bland majoriteten av aktörerna i ett byggprojekt. Konstruktionen av metoden kommer från redan beprövad forskning som är mer vanliga inom andra branscher, exempelvis industrin. Metoden utgår från beteenden, motivation och organisationskulturer och har sina rötter i teorierna för:

 • Beteendevetenskap
 • Socialpsykologi
 • Ledarskap
 • Neurovetenskap
 • Kommunikationsvetenskap

Mål med metodiken

 • Minska antalet byggfel vid nybyggnationer
 • Minska kostnader kopplade till materialförstörelse/svinn
 • Ge möjligheter till bättre styrning
 • Generera högre avkastning per byggprojekt genom reduktionen av byggfel och skador
 • Skapa en införande- och förvaltningsmodell för beteende och organisationskulturfrågor som kan förvaltas av den egna organisationen

BEHEFF är en plattform där utveckling och forskning tillsammans med företag når resultat

Projektet är uppbyggt för att tillsammans med företaget etablera en metodik som funkar i den praktiska vardagen med de förutsättningar som finns. Samtidigt struktureras projektet att fungera som plattform för forskning och utveckling som validerar den utveckling och resultat som kommer från projektet. 

Mjuka värden - vägen till konkreta resultat

I en mer konkurrensutsatt värld finns det kapital att frigöra genom att arbeta på rätt sätt som kan skapa mervärde för bolaget och dess ägare. Några av de bakomliggande faktorerna till att byggskador uppstår är brist på kompetens, motivation, dålig kunskapsåterföring, ledarskap och organisationsstruktur. Om det ska vara möjligt att förbättra dessa områden behöver ledare och dess organisation skapa nya sätt att agera och kommunicera. De behöver skapa en förståelse hur de nya arbetssätten påverkar den enskilde medarbetaren och varför de behöver agera annorlunda och mer kvalitetsmedvetet.

Beteenden, ageranden och motivation är det som avgör om man följer rutiner och känner ett ansvar över sitt arbete – det är en av delarna som avgör det ekonomiska resultatet och om byggnaden står flera generationer. 

Vi arbetar med en organisations- och platsanpassad metodik

Metodiken fokuserar på två områden och ge synergier till alla som är involverade:

 1. Inom den egna organisationen.
  Möjligheten till synergieffekter är stor om en kulturförändring är möjlig att uppnå inom den egna organisationen, det möjliggör en långvarighet i metodikens överlevnad vid personalrotation.

 1. Inom ett byggprojekt där flera entreprenörer är verksamma.
  Möjligheten att minska mängden byggfel är beroende av hur väl entreprenörer involveras, då delar av arbeten inte utförs av den egna organisationen. Därför utvecklas modellen för att även praktiskt kunna tillämpas inom ett byggprojekt tvär-organisatoriskt.