Frågor & Svar

Frågor och svar fylls på kontinuerligt, hittar du inte ett svar på din fråga kontakta oss.

Varför fokuserar ni på beteenden och motivation för att minska byggfel?

Boverkets rapport lyfter fram dialog, delaktighet, motivation, kommunikation och uppföljning som områden vilket orsakar byggskador. Dessa områden handlar mycket om hur vi ser på en situation, vilket avgör hur vi agerar och vad resultatet kommer bli. 

För att en förändring ska ske behöver någon eller några göra annorlunda från hur de gör idag, de behöver ändra sina ageranden och beteenden. Därför väljer vi att fokusera på dessa områden, för i slutändan är det vad som gör att någon väljer att göra annorlunda.

Vad kan jag förvänta mig om jag vill vara med i samarbetet?

Du kan förvänta dig att aktivt vara med och bidra med att testa och förfina den metod som ska användas för att minska antalet byggskador och byggfel.

Varför är det viktigt att åtgärda byggskador?

Det är viktigt utifrån flera aspekter:

  • Det är inte resurseffektivt att fortsätta med den mängd byggfel som finns idag. Det innebär materialslöseri, merarbete och ekonomiskt bortfall.
  • Totalkostnaden för bygget påverkar hyran för slutkund.
  • Vissa byggfel orsakar skador för människors hälsa.
  • Färre byggfel innebär en kortare byggprocess.
  • Byggfel kan orsaka förseningar för andra byggen.
  • Att göra rätt från början, ger mer motiverade och ansvarstagande medarbetare som trivs bra.