Vi hjälper byggindustrin utveckla lösningar på identifierade kvalitetsproblem relaterade till byggfel. 

BEHEFF är sprunget ur ett innovationsprojekt som utvecklat nya synsätt för ledning och styrning i bygg-och fastighetsbolag. Vi utvecklar ansvarstagande organisationer genom kultur- och beteendeförändring med syfte att skapa högre kvalité och bättre lönsamhet.

Vi har utvecklat en modell som bygger på att medarbetare och organisationen förstår hur och varför individen och gruppen kan bidra till att förbättra kvalitén och minska byggskador oavsett roll och funktion. Både hjärta och hjärna får var med, allt med syftet att prestera ett bättre slutresultat för slutkund samt skapa en bättre trivsel och ekonomi i den egna organisationen. 

Modellen är utvecklad från redan beprövade forskningsmetoder kring kultur- och beteendeförändringar inom andra områden och branscher för att minska mängden byggfel i byggbranschen. Detta bidrar i förlängningen till ett bättre resursanvändande och till ett mer hållbart byggande. 

love

Hjärta

Vi skapar engagemang och motiverar individen att själv ta sitt ansvar. Det sker genom att ge sammanhang, handlingsfrihet och möjligheten att påverka.

human-brain

Hjärna

Vi ger individen och organisationen verktyg att själv identifiera och hantera de utmaningar som finns i den dagliga situation där kvalitén kan förbättras.

Att arbeta med organisationskulturen och beteenden ger effekt i verksamheten. Det är bevisat att mängden olyckor minskar när företag arbetar med sin kultur och beteenden kopplat till säkerhet. Varför inte göra samma sak på kvalitetssidan? 

Boverket har i ett antal rapporter och utredningar slagit fast att Samhället och byggbranschen årligen förlorar 100 miljarder på grund av byggfel. Studierna visar att nästan 2/3-delar av orsakerna till felen går att koppla till beteenden och ledarskap vid planering, genomförande och styrning av byggprojekt och vid genomförande av projekten.

Vill du minska mängden byggfel, förbättra kvalitén och hålla kostnaderna nere ?